Att välja föräldrakooperativet Viljan till ditt barn ger inte bara en trygg, kreativ och utvecklande plats - det ger även dig som förälder en unik möjlighet att få vara med och påverka i ditt barns vardag på förskolan! Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring vår verksamhet.

Vad är egentligen ett föräldrakooperativ?
Det betyder att vår förskola är just vårt gemensamma kooperativ. Alla familjer är också delägare i vår ekonomiska förening som driver förskolan. Genom stadgar och styrelse sätter vi föräldrar upp riktlinjerna för hur förskolan ska drivas och fungera. Genom ett par medlemsmöten per år har vi också ett årsmöte, där bland annat föreningens styrelse väljs, så formas verksamheten så att den på bästa sätt ger våra barns de verktyg och kunskaper de behöver för att utvecklas. Alla familjer är delägare i föreningen och har således en naturlig röst i alla viktiga beslut.

Vilka jobbar på förskolan Viljan?
Den vardagliga verksamheten styrs som på en vanlig förskola av kompetenta pedagoger. Just nu har vi fyra härliga pedagoger som ser till att våra barn får de bästa möjligheter att växa och utvecklas. Personalantalet styrs av storleken på barngruppen och vårt mål är att alltid ha små barngrupper och högre pedagogtäthet än vad som är praxis. Utöver pedagogerna gör även vi föräldrar kontinuerligt föräldrainsatser på vår gemensamma förskola. 

Barn leker på Viljans förskola i Kovland. Förskoleplats i Kovland kanske är något för dig?

"Ett självklart val för oss när vi skulle välja förskola till vårt barn och vår familj! Här blir föräldrakontakten tätare sinsemellan och alla föräldrar känner till alla barn. Att som förälder kunna vara med och påverka sitt barns vardag är guld värt. Ett stort plus till den engagerade personalen med VILJA att utvecklas framåt med barnens bästa i fokus."  (citat av nöjd förälder)

Hur mycket behöver jag som förälder jobba på förskolan?
Antalet timmar per år kan variera lite beroende på hur många familjer som har barn på vår förskola, men det brukar röra sig om 1,5 dagar per fyramånadersperiod och familj. Under ett år blir det ungefär 4,5 dagar. Du tilldelas inte tider utan i god tid före varje period sätts det upp listor med de datum som du som förälder kan välja mellan. Du väljer alltså själv vilken dag som passar er familj bäst även om det är principen "först till kvarn.." som gäller.

Under de här dagarna, som vi kallar F-insats, arbetar du tillsammans med våra pedagoger i den dagliga verksamheten. Vi tycker såklart att det finns mängder av fördelar med det här! Som till exempel:
 

  • Du får en unik inblick i ditt barns vardag under förskoletiden och får se samt i allra högsta grad vara delaktig i, vad ditt barn gör på förskolan. Samtidigt får du själv lära känna ditt barns vänner och framtida skolkamrater. En kontakt du kommer ha stor glädje av!
     
  • Du får inte bara möjlighet att jobba nära de duktiga pedagogerna som varje dag ser, uppmuntrar och leder våra barn. Du lär även känna de andra föräldrarna under F-insatsen.
     
  • Ditt barn får en tidig naturlig kontakt med sina kamraters föräldrar.

 

Vill du vara med fler dagar på förskolan? Eftersom det är vi tillsammans som driver Viljan så är det inga problem. Vill du som förälder till exempel åka med på våra utflykter så är du alltid välkommen att göra det.

 

Tycker du att 4,5 dagar per år låter som för mycket tid? Föräldrakooperativet bygger på det faktum att vi är delaktiga. En annan sak att ha med i beräkningen är att till exempel en kommunal förskola ofta håller stängt ett par gånger per år för studiedag eller planering. Tack vare vår F-insats behöver förskolan endast stänga för planering 2 dagar i början av höstterminen varje år.

Hur mycket av min fritid kommer jag att lägga på andra aktiviteter?
Varje vår och höst samlas vi för en städdag. Övrig städning – alltså den som sker varje vecka på förskolan – köper vi in. Vi försöker öven ordna en familjedag där vi träffas och äter, leker, tävlar eller vad helst vi nu bestämmer oss för.

Vem lagar barnens mat?
På Viljan arbetar en utbildad kock som tillagar all mat från grunden i vårt egna kök och ser till att våra barn får en varierad och näringsrik kost. Vi har samtidigt en ständig strävan att i största möjliga mån använda oss av ekologisk och närodlad mat.

Vad kostar det att ha mitt barn på Viljan?
Vi följer reglerna för maxtaxa, men avgiften är lägre än på en kommunal förskola. Istället för den kommunala maxtaxan så ligger avgiften just nu på 800 kronor per månad för det första barnet. Eftersom vi är en stark förening där vi själva får möjligheten att arbeta med våra barn har vi valt att ha en lägre avgift.

Styrelsearbete, hur fungerar det?
Under din familjs tid på Viljan är det obligatoriskt att en representant från familjen sitter i styrelsen under en tvåårsperiod. Vi vet att alla är bra på något, och du kommer aldrig kastas in på en plats som känns obekväm för dig. Kring varje styrelsepost (ordförande, medlemskoordinator ekonomiansvarig, personalansvarig och lokalansvarig) finns en grupp som ska vara till stöd för den som innehar styrelseposten. Som ny kommer du, precis som alla andra föräldrar, få möjlighet att välja en grupp. För att få kontinuitet och trygghet i förening och styrelse utgörs arbetsgrupperna av både nya och gamla medlemmar. Styrelsens medlemmar väljs in på föreningens årsmöte och sitter sedan på sin post i två år. Att aktivt få delta i styrelsearbetet är både spännande och lärorikt och ger en unik möjlighet till insyn i barnens och personalens vardag! 
Barn leker på Viljans förskola i Kovland. Förskoleplats i Kovland kanske är något för dig?